In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

A Túristvándi Bethlen Gábor Népfőiskola Beke Pál, Dr. Balázsi Károly és a Lakitelek Népfőiskola bábáskodásának eredményeként, egy négy országot érintő regionális szerveződés központjában kerül megalakításra azzal a céllal, hogy:

-          az Ung-Tisza-Túr Európai Területi Együttműködési Csoportosulás gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének kezdeményezője, ösztönzője, szellemi műhelye legyen.

-          az önfenntartó település működőképes gyakorlatát kifejlessze, annak elméleti hátterét kidolgozza és a felnőttképzés eszközeivel azt elsajátíthatóvá (taníthatóvá-tanulhatóvá) tegye. Azzal a távlati elképzeléssel, hogy azt, mint a fenntartható fejlődés működő modelljét, széles körben elterjessze.

-          szolgálja a helyi hagyományok, helyi értékek megőrzését és továbbfejlesztését s azt a felnőtt és felnövekvő nemzedékek számára való tanítását, azaz a helyi tudás feltárt és tovább fejlesztett kincsestárának „vissza adását”.

-          végül a fentiek által és azok szellemében szolgálja a hit elmélyítését, a nemzeti együvé tartozás erősítését és a megélhetést szolgáló, korszerű szakmai ismeretek gyarapodását.

 

Előzmények

 

A település önkormányzata a szatmári táj érintetlenségére és a Túrra épült vízimalom idegenforgalmi vonzerejére építve előbb az idegenforgalom fejlesztését tűzte ki célul, majd a helyi piac megszervezését és az önellátó falu gondolatát dolgozta ki a hátrányos helyzet csökkentése érdekében. Az idegenforgalom fejlesztésére a Szatmári Fesztivál keretében országos halászléfőző versenyt hirdettek, s a nemzetközi szintérre való kijutás érdekében nemzetközi molnártalálkozót szerveztek. Ma már mindkettő tradícióvá lett. Ezzel párhuzamosan megsokszorozták a falusi turizmus helyi lehetőségeit, amelyeket pályázatokkal, építési kedvezményekkel és speciális képzési programmal segítettek. Ez után dolgozták ki az önellátó falu koncepcióját, amelynek keretében kívánják megteremteni a helyben előállított termékek piacát. Ezzel a gyakorlattal munkahelyet teremtenek, s a településen tartják a személyi szükségletekre szánt helyi forrásokat. Ennek érdekében hoztak létre szolgáltató kisszövetkezetet, s kötöttek előnyös szerződéseket a helyi piacra termelő magánszemélyekkel, s szerveztek szakmai képzéseket.

A helyi erők megsokszorozására felvették a kapcsolatot a négy ország határ menti térségeihez tartozó településekkel (lásd az 1. sz. térkép mellékletet) s létrehozták az Ung-Tisza-Túr Európai Területi Együttműködési Csoportosulást, amelynek brüsszeli bejegyzése folyamatban van. Ugyancsak megtalálták a hosszú távú együttműködés lehetőségét azokkal a szakemberekkel, akik a népfőiskola megtervezését és működtetését segíthetik. E program keretében készítették el a leendő felnőttképzési intézmény küldetésnyilatkozatát, szervezeti és működési szabályzatát, valamint tananyagstruktúráját.

Személyi, tárgyi feltételek

-          A népfőiskola alapítói az állam, az egyház és a működési terület – hivatalos és civil szervezeteinek – képviselői.

-          A népfőiskola fenntartója gondoskodik a működtetéshez szükséges források kétharmadáról, s az általa elfogadott célok és feladatok betartásáról.

-          A népfőiskola működtetését öt éves időtartamra a megbízott igazgató irányítja.

-          Az igazgató munkáját szakmai kollégium segíti

A népfőiskola kijelölt területe Turistvándi dél-keleti határában, a Túr folyó és a Kömörő felé vezető közút közötti, öt hektáros, önkormányzati tulajdonú, beépítetlen terület. (2.sz. melléklet) A hely szép természeti környezetben fekszik, zavartalan elvonulásra alkalmas, mégis tőle néhány száz méterre található a fő idegenforgalmi látványosság: a malom, annak közelében a tervezett piaccsarnok, valamint az iskolai, óvodai, teleházi épületegyüttes és a polgármesteri hivatal az integrált közösségi és szolgáltató térrel.

 

A kijelölt öt hektáros területen jelenleg egy szabadtéri színpad alépítménye található, amelyre felépíthető egy korszerű színpad, nézőtérrel és kiszolgáló helyiségekkel. A faluhoz közelebb eső részen kap helyet az oktatási intézmény, azaz maga az iskola, egy négyszáz fő befogadására alkalmas nagyteremmel, valamint tíz-tizenkét kisebb méretű, tan- és foglalkoztató teremmel. Az épület tetőterében ötven fős, kollégium kialakítására lesz lehetőség. Az épületegyüttest konyha és étterem egészíti ki.

További 200 fő elszállásolása válik lehetővé a telek déli, délkeleti részén felépítendő népfőiskolai falu kialakításával. Ezen a nagy kiterjedésű ligetes területen, hagyományos szatmári parasztházakból építhető meg elszórt épületeivel maga a kollégium, benne egy szabadéri foglalkozásokra és társas rendezvényekre alkalmas csűrrel, kemencével, tűzrakásra szolgáló központi térrel. (Ehhez helyi anyagokat, technikákat és erre képzett embereket tudunk alkalmazni.) Egy védettebb helyen kap helyet az ökumenikus istentiszteletekre, csendes áhitatra szolgáló kápolna, gerendaszerkezetes haranglábbal.

A folyóparti oldalon kapnak helyet a sport és szabadidős építmények és terek. A környék iskolás gyermekeinek úszás oktatását is ellátni képes tanuszoda, benne egy többfunkciós tornateremmel. A vízparton építhető egy könnyűszerkezetes csónakház, kikötővel és horgászstégekkel. S ugyancsak a Túr partján kap helyet egy faszerkezetes torony, amely egyfelől madármegfigyelésre, másrészt amatőr csillagászok megfigyelései számára nyújt nagyon kedvező lehetőséget.

 

Arculat, helyi sajátosság

 

-          Az önfenntartó település modellje. Egy működőképes gyakorlat fokozatos kidolgozása történik már évek óta, amely munkahelyteremtéssel és szociális szövetkezet alakításával kezdődött, a helyi piac kifejlesztésével és az energiagazdálkodás helyi optimalizálásával folytatódik. Ez utóbbi célt többek között kicsi és környezetbarát vízi erőművekkel, mezőgazdasági hulladékhasznosítással és épületkorszerűsítésekkel igyekszünk szolgálni. A távlati cél a hátrányos helyzet előnnyé fordítása, amennyiben a forrásnövelést és a tőkegyarapítást a helyi erők minél szélesebb bevonásával kívánjuk elérni. Ennek következtében a helyi önellátáson túl a környék alapellátását (illetve annak segítését) is célba vesszük. A népfőiskola e törekvésekhez ad elméleti hátteret, szakképzési kapacitást, folyamatos háttértámogatást.

-          A határ menti együttműködés fejlesztése. Mivel a településszövetség négy ország határterületét érinti, az európai integráció törekvéseit segítve, egyben az elszakadt magyar közösségek fennmaradását és megerősítését is szolgálhatjuk. A létrehozandó felnőttképzési intézmény beiskolázási körzete is határokon átnyúló kapcsolatrendszert erősít majd.

-          Település- és közösségfejlesztő szakemberképzés. A régió térségfejlesztő szakember ellátottsága az egyik legfontosabb előfeltétele a fenti profil sikerének és elterjedésének. A képzés gyakorlatorientált elkötelezettségét azzal (is) biztosítani kívánjuk, hogy a terepen – jelen esetünkben a szűkebb-tágabb tájhazában - foglalkoztatott munkatársak képzését, továbbképzését célozzuk meg, nagyban építve a helyi adottságok elemzésére, a konkrét fejlesztési lehetőségek kidolgozására.